POLITYKA PRYWATNOŚCI

FIRMATEC SP. Jawna

Krzysztof Kempiński

 

 

 
Wprowadzenie

 

Prywatność korzystających z naszych usług jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.firmatec.pl i programu iBiznes, (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Firmatec Sp. J. Krzysztof Kempiński z siedzibą w Łodzi, 91-341, ul. Brukowa 131, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312688, NIP: 947-195-66-88, REGON: 100564120, zwanym dalej Firmatec.

Dane osobowe zbierane przez Firmatec za pośrednictwem Serwisu Internetowego przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Firmatec dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

 

Zbieranie danych osobowych

 

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

Adres email, nr telefonu, nazwa firmy (dotyczy działalności gospodarczej);

Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami

 

Korzystanie z Twoich danych osobowych

 

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 

administrowania naszą stroną internetową i biznesem;

personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;

umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;

wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

wysyłania do ciebie wyciągów, faktur i przypomnień o płatnościach oraz odbioru płatności od Ciebie;

wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;

zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

 

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

 

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

 

Ujawnianie danych osobowych

 

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszychZasadach ochrony prywatności”.

 

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;

w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;

w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);

nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); i

wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszychZasadach ochrony prywatnościnie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

 

 

Aktualizacja informacji

Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

 

Ciasteczka

 

Nasza strona internetowa nie korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę.

Używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik {OBEJMUJE WSZYSTKIE ZASTOSOWANIA DO KTÓRYCH PLIKI COOKIE SĄ UŻYWANE W TWOJEJ WITRYNIE, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele};

Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikającNarzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnieZaawansowane”;

w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikającNarzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierającUżyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczającAkceptuj ciasteczka z witryn”; i

w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikającUstawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowaneiUstawienia treści”, a następnie wybierającBlokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiemPliki cookie”.

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony.