Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Strona główna programu

Strona główna jest zawsze wyświetlana po uruchomieniu programu. Jest elementem który zawiera podstawowe informacje o stanie programu zawiera linki i przyciski pozwalające uruchomić najważniejsze funkcje i menu dające dostęp do wszystkich funkcji programu.

Okno może się zmieniać w zależności od układu z jakim chcemy pracować. Do dyspozycji mamy układ Standardowy, Łatwy i Przedstawicielski.
Górny pasek tytułowy informuje o nazwie i aktualnej wersji programu.
Poniżej znajduje się menu główne dające dostęp do wszystkich funkcji programu.
System
 • Dane własnej firmy
 • Dodaj nową firmę
 • Aktywuj program kodem
 • Aktualizuj program
 • Ustawienia programu
 • Słowniki (j.m, banki, rejestry dokumentów)
 • Użytkownicy, przedstawiciele (hasła, uprawnienia)
 • Wybierz bazę danych (sieciowa, lokalna)
 • Kontrola struktury bazy
 • Kontrola magazynu
 • Archiwum
Wystaw
 • Paragon
 • Rachunek
 • Fakturę Pro-Forma
 • Fakturę VAT
 • Fakturę Exportową (WDT)
 • Fakturę VAT Marża
 • Fakturę VAT Marża Zaliczkową
 • Fakturę Zaliczkową
 • Fakturę Końcową
 • Fakturę VAT RR
 • Fakturę VAT MP
 • Fakturę VAT Wewnętrzna
 • Fakturę Abonamentową (cykliczną)
Wprowadź
 • Zakup
 • Zamówienie do dostawcy
 • Dokument WZ
 • Dokument MM
 • Dokument PW
 • Dokument RW
 • Kompletacja towaru (Zestaw ze składników)
 • Ofertę dla klienta
 • Zamówienie od odbiorcy
Przeglądaj
 • Sprzedaż - Wszystkie faktury
 • Faktury VAT Marża - Rozliczenie kosztów
 • Faktury Exportowe
 • Faktury Abonamentowe (cykliczne)
 • Faktury Zaliczkowe
 • Faktury Końcowe
 • Zakupy
 • Zamówienia do dostawców
 • Dokumeny WZ (Wystaw fakturę)
 • Dokumeny MM
 • Dokumeny PW
 • Dokumeny RW
 • Kompletacja (Zestawu ze składników)
 • Oferty od odbiorców
 • Zamówienia od odbiorców
Płatności
 • Wystaw KP
 • Wystaw KW
 • Wystaw BP
 • Wystaw BW
 • Raport kasowy
 • Raport bankowy
 • Przeglądaj wszystkie płatności
 • Polecenia przelewów
 • Wezwanie do zapłaty
 • Noty odsetkowe
Kartoteki
 • Kartoteki towarów i usług
 • Inwentaryzacja
 • Stany i obroty w magazynie
 • Stan na dzień
 • Kompletacja
 • Wzorce faktur
 • Kartoteka klientów
 • Rozrachunki z odbiorcami
 • Rozrachunki z dostawcami
 • Kartoteka użytkowników programu (hasła, uprawnienia)
 • Cennik
 • Kursy walut
 • Tabela odsetek
 • Kalkulator odsetek
Komis
 • Obsługa komisu
Narzędzia
 • Pobierz kursy walut
 • Definiuj stałe teksty
 • Tabela odsetek (definiowanie)
 • Kalkulator odsetek
 • Faktury abonamentowe
 • Drukowanie seryjne, e-mail seryjny
 • Tworzenie Cenników
VAT
 • Rejestr Sprzedaży Krajowej
 • Rejestr Sprzedaży Eksportowej
 • Rejestr Sprzedaży RR
 • Rejestr Sprzedaży Wewnętrznej
 • Rejestr Zakupów Krajowych
 • Rejestr Zakupów Importowych
 • Zestawienie Faktur Zaliczkowycyh
 • Zestawienia Faktur Końcowych
 • Sprzedaż Dzienna - Ryczałt
Analizy
 • Ranking klientów (TOP 30)
 • Ranking towarów (TOP 30)
 • Sprzedaż wg Klientów
 • Struktura sprzedaży w czasie
 • Sprzedaż i rentowność
 • Analizuj obroty
Pomoc
 • O Programie
 • Zadaj pytanie, zgłoś problem
 • Strona WWW programów serii iBiznes
Zakończ Przycisk wyłącza program
Środkowa część pulpitu zawiera 4 grupy dostępu do funkcji.
 • Wstaw
 • System
 • Przeglądaj
 • Zaawansowane
Można dowolnie dopasować do własnych potrzeb przyciskiem na dole Dostosuj wygląd