Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Atesty

Atest, czyli dokument potwierdzający jakość produktu lub zgodność jego wykonania z obowiązującymi normami, wystawiany przez instytucję upoważnioną do oceny jakości towarów.
Atest na dany towar jest możliwy do wydrukowania po wcześniejszym wystawieniu Faktury Vat lub innego dokumentu sprzedaży.
Opis wystawienia poszczególnych dokumentów sprzedaży znajduje się w pomocy w zakładce Dokumenty.
Krok 1 Atest na dany towar powinien stanowić oddzielny dokument.
Po wystawieniu odpowiedniego dokumentu sprzedaży program zapyta nas czy chcemy daną fakturę wydrukować.Naciskamy Tak i drukujemy w dwóch egzemparzach (oryginał i kopia ) dany dokument sprzedaży.
Krok 2 Po wydrukowaniu dokumentu sprzedaży po prawej stronie naciskamy klawisz z napisem Atest.
Natępnie ukazuje nam się pole w którym uzupełniamy pole certyfikat, podajemy numer zamowienia i ustalamy datę zamówienia.
Program automatycznie tworzy ates/certyfikat dla danej faktury.
Krok 3 Po wypełnieniu wszystkich pól naciskamy klawisz F-12 - drukuj.