Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Eksport faktur do xml

Struktura pliku xml Opis znaczników
1. <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
2. <DOKUMENT wersja="2.00" firma="Firmatec" produkt="www.firmatec.pl Faktura iBiznes" data="19 listopad 2010">
3. <ZAPIS co="faktury" ID="F.101118.092112.160C1E5" NrR="FV/15/2010/11/R">
4. <ID>F.101118.092112.160C1E5</ID>
5. <Typ>VAT</Typ>
6. <IDk>K.101118.092126.69728B1</IDk>
7. <RejPAR />
8. <RejWZ />
9. <Alias>LOGOMAR</Alias>
10. <Alodb />
11. <Odb />
12. <Gr />
13. <Nr>15</Nr>
14. <Rej>FV</Rej>
15. <Rok>2010</Rok>
16. <Mc>11</Mc>
17. <NrR>FV/15/2010/11/R</NrR>
18. <DWy>20101118</DWy>
19. <DSp>20101118</DSp>
20. <Fp>Gotówka</Fp>
21. <Dni>0</Dni>
22. <Tpl>20101118</Tpl>
23. <Dpl>20101118</Dpl>
24. <N0>0.00</N0>
25. <N1>0.00</N1>
26. <N2>44.26</N2>
27. <N3>0.00</N3>
28. <N4>0.00</N4>
29. <V1>0.00</V1>
30. <V2>9.74</V2>
31. <V4>0.00</V4>
32. <Wart>54.00</Wart>
33. <Zap>54.00</Zap>
34. <Przedp>0.00</Przedp>
35. <Koszt>33.93</Koszt>
36. <NB>B</NB>
37. <Rab>0.00</Rab>
38. <PrRab>0.00</PrRab>
39. <status />
40. <Bank>Krakowski Bank Spółdzielczy</Bank>
41. <BankN>44 8591 0007 0290 0002 9652 0001</BankN>
42. <BankS />
43. <NrK />
44. <DWyK />
45. <WSK>NNNNTNNNNNNNNNNN</WSK>
46. <WWart>0.00</WWart>
47. <Wal>PLN</Wal>
48. <Kurs>1.0000</Kurs>
49. <przel>1</przel>
50. <KoszVM>0.00</KoszVM>
51. <RejBOK />
52. <RejOF />
53. <RejZS />
54. <RejPRO />
55. <RejVKO />
56. <NIPx />
57. <NIP>873-143-77-73</NIP>
58. <Reg />
59. <Nazw>F.H.U. LOGOMAR Marcin Piotrowski</Nazw>
60. <Nazw2 />
61. <Kodp>33-190</Kodp>
62. <Mias>Ciężkowice k. Tarnowa</Mias>
63. <Ulic>Kolejowa 52</Ulic>
64. <AdrK />
65. <Dnext />
66. <Cen>0</Cen>
67. <WarDo />
68. <AdrDo />
69. <Defn />
70. <Defni>0</Defni>
71. <Drozl />
72. <zasob />
73. <kwzat>0.00</kwzat>
74. <Inf/> 
75. <Notk/>
76. <OsWy>Sebastian Tkacz</OsWy>
77. <OsOd />
78. <OW />
79. <UZ>setka</UZ>
80. <LOK>0</LOK>
81. <Anul>N</Anul>
82. </ZAPIS>
83. <ZAPIS co="spec" ID="S.101118.092224.7176B2D" NrR="FV/15/2010/11/R">
96. <ID>S.101118.092224.7176B2D</ID>
97. <Typ>VAT</Typ>
98. <TU>T</TU>
99. <PR>R</PR>
100. <Poz>1</Poz>
101. <NrR>FV/15/2010/11/R</NrR>
102. <IDf>F.101118.092112.160C1E5</IDf>
103. <IDwz />
104. <IDpar />
105. <Data>20101118</Data>
106. <Alias>LOGOMAR</Alias>
107. <Mag>1</Mag>
108. <Kod>00329</Kod>
109. <Nazw>Tusz HP 300 czarny zamiennik EKOPRINT</Nazw>
110. <JM>szt</JM>
111. <il>1,000</il>
112. <CN>44.26</CN>
113. <CB>54.00</CB>
114. <Cena>54.00</Cena>
115. <Cz>33.93</Cz>
116. <NB>B</NB>
117. <NVat>22%</NVat>
118. <VAT>22.00</VAT>
119. <stVAT>2</stVAT>
120. <PrRab>0.00</PrRab>
121. <PKW />
122. <Kat />
123. <Gr />
124. <Wal>PLN</Wal>
125. <kurs>1.0000</kurs>
126. <przel>1</przel>
127. <KA>3</KA>
128. <Waga>0,000</Waga>
129. <Op1>0</Op1>
130. <Op2 />
131. <Wa1 />
132. <Wa2 />
133. <LOK>0</LOK>
134. <UZ>setka</UZ>
135. <Anul>N</Anul>
136. </ZAPIS>
137. <ZAPIS co="klienci" ID="K.101118.092126.69728B1">
138. <ID>K.101118.092126.69728B1</ID>
139. <IDz />
140. <Alias>LOGOMAR</Alias>
141. <Hasl />
142. <Nazw>F.H.U. LOGOMAR Marcin Piotrowski</Nazw>
143. <Nazw2 />
144. <Ulic>Kolejowa 52</Ulic>
145. <kodP>33-190</kodP>
146. <Mias>Ciężkowice k. Tarnowa</Mias>
147. <NIPx />
148. <NIP>873-143-77-73</NIP>
149. <Reg />
150. <Rodz>o</Rodz>
151. <Stat>0</Stat>
152. <OsU />
153. <REGPES>R</REGPES>
154. <Ceg />
155. <t1 />
156. <t2 />
157. <tk />
158. <mail />
159. <WWW>http://</WWW>
160. <notk />
161. <Bank />
162. <BankN />
163. <Swift />
164. <IDplat />
165. <Gr />
166. <Fp>Gotówka</Fp>
167. <Dni>0</Dni>
168. <Cen>-1</Cen>
169. <Rab>0.00</Rab>
170. <osoba />
171. <Obr>0.00</Obr>
172. <Zal>0.00</Zal>
173. <Wasp>0.00</Wasp>
174. <Obsp>0.00</Obsp>
175. <Zasp>0.00</Zasp>
176. <Waza>0.00</Waza>
177. <Zaza>0.00</Zaza>
178. <KAdr>N</KAdr>
179. <KMias />
180. <KUlic />
181. <KKodP />
182. <GG />
183. <RR><DOW></DOW><DN></DN><PRZ></PRZ></RR>
184. <Datnw />
185. <LastW />
186. <ksk />
187. <pkt>0</pkt>
188. <Kat />
189. <keys />
190. <refer />
191. <jez />
192. <AdrD />
193. <UZ>setka</UZ>
194. <DZ>20101118092208</DZ>
195. <DZr />
196. <Zglo />
197. <Anul>N</Anul>
198. </ZAPIS>
199. <ZAPIS co="towary" Kod="00329" MAG="1">
200. <ID>T.100817.084506.95732C8</ID>
201. <MAG>1</MAG>
202. <Kod>00329</Kod>
203. <Nazw>Tusz HP 300 czarny zamiennik EKOPRINT</Nazw>
204. <TU>T</TU>
205. <Vat>22.00</Vat>
206. <NVat>22%</NVat>
207. <stVAT>2</stVAT>
208. <JM>szt</JM>
209. <Alias>EKOPRINT</Alias>
210. <NB />
211. <RoCN>NNNN</RoCN>
212. <Cz>33.93</Cz>
213. <CzB>41.39</CzB>
214. <Cd>33.93</Cd>
215. <CN1>43.93</CN1>
216. <CN2>39.36</CN2>
217. <CN3>37.32</CN3>
218. <CN4>0.00</CN4>
219. <CB1>53.59</CB1>
220. <CB2>48.02</CB2>
221. <CB3>45.53</CB3>
222. <CB4>0.00</CB4>
223. <na1>29.47</na1>
224. <na2>16.00</na2>
225. <na3>10.00</na3>
226. <na4>0.00</na4>
227. <Pkw />
228. <Kat />
229. <Pr />
230. <Gr />
231. <WG>N</WG>
232. <NA>N</NA>
233. <Wal>PLN</Wal>
234. <Walw />
235. <BO>0,000</BO>
236. <PZ>9,000</PZ>
237. <RO>5,000</RO>
238. <STAN>4,000</STAN>
239. <Rez>0,000</Rez>
240. <OstR>20101118</OstR>
241. <iNET>N</iNET>
242. <Obr>0.00</Obr>
243. <smin>0,00</smin>
244. <smax>0,00</smax>
245. <Waga>0,00</Waga>
246. <WagaB>0,00</WagaB>
247. <Dwaz />
248. <Op1 />
249. <Op2 />
250. <Wa1 />
251. <Wa2 />
252. <zID />
253. <Opis />
254. <Zd />
255. <AktZd />
256. <DW />
257. <DZ />
258. <UZ />
259. <Anul>N</Anul>
260. </ZAPIS>
261. </DOKUMENT>
2. Wersja dokumentu, nazwa produktu, data wystawienia (kodowanie CP 1250)
3. Początek opisu zamówienia nazwa dokumentu "zamowienia", Nr.ID dokumentu, Nr. dokumentu w kartotece
4. Nr.ID dokumentu (może być numer np. 1234)
5. Typ VAT Faktura VAT, PAR - Paragon 
6. ID klienta
7. Paragon do faktury
8. WZ do faktury
9. Nazwa krótka płatnika
10. Nazwa krótka odbiorcy
11. Dane odbiorcy
13. Nr
14. Rejestr
15. Rok
16. Miesiąc
17. Nr faktury
18. Data wystawienia
19. Data sprzedaży
20. Forma płatności
21. Dni
22. Termin płatności
23. Data zapłaty
24. Netto 0%
25. Netto 8%
26.  Netto 23%
27.  Netto ZW
28.  Netto 5%
29. VAT 8%
30. VAT 23%
31. VAT 5%
32. Wartość brutto
33. Zaplata
34. Nieuzywane
35. Koszt
36. Netto-Brutto
37. Rabat
38. Rabat %
39. Nieuzywane
40. Bank
41. Konto
42. SWIFT
43. Nr korekty
44. Data korekty
45. Opcje wydruku
46. Wartość w dewizach
47. Waluta
48. Kurs
49. Nieużywane
50. Koszt FV Marza
51. BOK
52. Oferta
53. Zamówienie
54. Pro-forma
55. FV koncowa
56. Prefix NIP
57. NIP
58. Regon
59. Nazwa pełna
60. Nieuzywane
61. Kod pocztowy
62. Miasto
63. Ulica
64. Adres korespondencyjny
65. Data nastepnej faktury
66. Cena
67. Warunki dostawy
68. Adres dostawy
69. Pole definiowalne
70. Język
71. Data rozliczenia
72. Zasob
73. Nieuzywane
74. Opcje
75. Notatka
76. Wystawił
77. Odebrał
78. Akwizytor
79. Operator
80. Lokalizacja
81.Zawsze N
82. Koniec zapisu
83.Początek informacji o specyfikacji
96.ID pozycji specyfikacji
97. Typ
98. Ttowar -Usługa
99. Przychód  Rozchód
100. Pozycja
101. Nr faktury
102. ID faktury
103. ID wz
104. ID paragonu
105. Data
106. Klient
107. Magazyn
108. Kod towaru
109. Nazwa towaru
110. JM
111. Ilość
112. Cena netto
113. Cena brutto
114. Cena przed rabatem
115. Cena zakupu
116. Netto Brutto
117. VAT tekst
118. VAT
119. stawka VAT
120. Rabat %
121. PKWiU
122. Nr Katalogowy
123. Grupa
124. Waluta
125. Kurs
126. Nieuzywane
127. "3"
128. Waga netto
129. Nieuzywane
130. Nieuzywane
131. Nieuzywane
132. Nieuzywane
133. Lokalizacja
134. Operator
135. Zawsze N
136. Koniec zapisu
137. Początek informacji o kliencie w kartotece klientów
138. ID klienta
139. ID Klienta z zewnętrznej bazy
140. Nazwa krótka płatnika
141. Nazwa pełna firmy
142. Druga nazwa- jeśli istnieje
143. Adres
144. Kod pocztowy
145. Miejscowość
146. Prefix Nip (np. PL, DE)
147. Nr Nip firmy
148. Regon firmy
149.
150. Rodzaj klienta( o-Odbiorca, d-Distawca, k-Komitent, r-Konkurencja)
151.
152. Osoba uprawniona do odbioru faktury
153. Regon czy Pesel( R-Regon, P-Pesel)
154. Obszar
155. Telefon
156. fax
157. telefon komórkowy
158. E-mail
159. Strona internetowa
160. Notatka
161. Bank
162. Konto
163. SWIFT
164. Płatnik
165. Grupa
166. Forma płatności
167. Liczba dni
168. Cena
169. Rabat
170. Osoba kontaktowa
171. Zawsze 0
172. Zawsze 0
173. Zawsze 0
174. Zawsze 0
175. Zawsze 0
176. Zawsze 0
177. Zawsze 0
178. Adres korespodencyjny(N-brak adresu, T-adres korespondencyjny)
179. Miejscowość
180. Ulica
181. Kod pocztowy
182. GG
183.
184. Nie używać
185. Nie używać
186. Nie używać
187. liczba punktów u klienta
188. Kategoria klienta
189. Słowa kluczowe
190. Nr gospodarstwa
191. Język
192. Czy jest adres dostawy
193. Operator
194. Data zapisu
195. Nie używać
196. Nie używać
197. Zawsze N
198. Koniec zapisu
199. Początek informacji o towarze w kartotece magazynowej
200. ID towaru
201. Nr Magazynu
202. Kod Towaru lub usługi
203. Nazwa Towaru lub Usługi
204. Typ (T-towar, U-usługa)
205. Procenta VAT
206. Tekst VAT
207. Rodzaj (2-stawka podstawowa, 1-stawka)
208. Jednostka miary
209. Nazwa firmy
210. Zawsze N
211. Zawsze NNNN
212. Cena zakupu Netto
213. Cena zakupu Brutto
214. Cena zakupu dewizowa
215. Cena sprzedaży 1 Netto
216. Cena sprzedaży 2 Netto
217. Cena sprzedaży 3 Netto
218. Cena sprzedaży 4 Netto
219. Cena sprzedaży 1 Brutto
220. Cena sprzedaży 2 Brutto
221. Cena sprzedaży 3 Brutto
222. Cena sprzedaży 4 Brutto
223. Narzut dla ceny 1
224. Narzut dla ceny 2
225. Narzut dla ceny 3
226. Narzut dla ceny 4
227. PKWiU
228. Nr katalogowy
229. Producent
230. Grupa
231. Zawsze N
232. Zawsze N
233. Waluta sprzedaży
234. Waluta zakupu
235. BO
236. Przychody
237. Rozchody
238. Stan bieżący
239. Rezerwacja
240. Data ostatniego rozchodu
241. Czy wystawić w sklepie internetowym ('T-tak','N-nie')
242. Zawsze 0
243. Stan minimalny
244. Stan maksymalny
245. Waga Netto
246. Waga brutto
247. Data ważności
248. Zawsze puste
249. Zawsze puste
250. Zawsze puste
251. Zawsze puste
252. ID w sklepie internetowym
253. Długi opis
254. Zdjęcia
255. Zawsze puste
256. Data utworzenia
257. Data zapisu
258. Operator
259. Zawsze N
260. Koniec zapisu
261. Koniec dokumentu
Przykład exportu faktur do pliku xml .