Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Faktura Exportowa (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT Faktura "wewnątunijna dostawa towarów" jest dokumentem wystawianym na dostawę towarów w obrębie obszaru Unii Europejskiej. Fakturę może wystawić tylko płatnik podatku VAT. Stawka VAT dla transakcji WDT zawsze wynosi 0%. Faktura zawiera następujące szczegółowe dane dotyczące transakcji:
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu Rejestr dokumentów
Krok 2 Rejestr dokumentów

Wystaw ---> Faktura Exportowa (WDT)
Krok 3 (Nagłówek faktury)

W polu "Płatnik" uzupełniamy wszystkie dane Nabywcy.
Jeśli nasz klient widnieje w Kartotece klienta, wyszukujemy go poprzez klawisz F3 - Szukaj, natomiast jeśli jest to nowy klient i chcemy go zapisać w naszej kartotece wciskamy klawisz F5 - Nowy i tu uzupełniamy dane naszego klienta.
Jeżeli odbiorca ma inny adres niż płatnik przechodzimy na zakładkę "Odbiorca" i w tym miejscu wpisujemy adres.
Natomiast jeśli adres dostawy lub adres korespondencyjy jest inny niż odbiorcy przechodzimy do zakładki "Adres dostawy".
W polu "Płatność" ustalamy formę płatności np.gotówka, przedpłata.
Jeżeli wybralismy formę płatności "przelew" ustalamy liczbę dni oraz wskazujemy konto na jakie mają zostać przelane pieniądze.
Jeśli Faktura Exportowa (WDT) ma pokazywać datę sprzedaży zaznaczamy "ptaszkiem" odpowiednie pole.
W funcjach zaawansowanych można podać nr zamówienia lub nr wysyłki[funkcja tylko do szukania Faktury Exporowej ( WDT) po Nr wysyłki.]
W opcjach wydruku istnieje możliwość zaznaczenia lub odznaczenia wiele funcji wyświetlanych na fakturze, m.in. Drukuj Polecenie Przelewu, Faktura Usługowa czy Drukuj rabat na Fakturze.
W Fakturze Exportowej (WDT) zakładka "Waluta, Język" umożliwia wystawienie Faktury Vat w różnych językach, faktury dwujęzycznej, ustalenie waluty oraz pobranie kursu walut z konkretnego dnia.
Jeżeli sprzedaż odbywa się na teranie Unii Europejskiej zaznaczamy "ptaszkiem" WDT.
Jeżeli do rozliczenia podatku zobowiązany jest nabywca usługi zaznaczamy pole "Tekst (o rozliczeniu Vat.)" Natomiast jeżeli sprzedaż odbywa się poza UE zaznaczamy pole "Poza UE."
Istnieje również mozliwość zaznaczenia lub odznaczenia takich informacji jak: "Ukryj VAT na fakturze", "Ukryj kurs na fakturze" oraz "Pokaż przeliczone Netto i Brutto w PLN."
Krok 4 (Pozycje faktury)

Na tym etapie dodajemy towar, usługę do naszej Faktury Exportowej (WDT).
Jeśli towar lub usługa nie istnieje w naszej kartotece lub stanie magazynowym i chcemy go dodać z ręki wciskamy klawisz F5 i uzupełniamy odpowiednie pola, tj. nazwę towaru/usługi, ilość oraz cenę, po czym zapisujemy.
Jeśli chcemy dodać więcej towarów lub usług na jednej Fakturze czynność powtarzamy.
Natomiast jeśli chcemy dodać towar zapisany wcześniej w kartotece wybieramy klawisz F6 i dodajemy pozycje z kartoteki - zapisujemy.
W każdej chwili istnieje możliwość podejrzenia wydruku naszego dokumentu klawiszem F11. .
Jeśli wszystko się zgadza zapisujemy nasz dokument- klawisz F12.
Program wyświetli komunikat,że dokument został zapisany i czy chcemy go wydrukować.


Krok 5 Wpłaty i Historia

Zakładka "Wpłaty i Historia" pokazuje historię faktur i zaległości klienta wystawianemu Fakturę Exportową .
Krok 5.1 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz
Program iBiznes umożliwia zmianę rejestru wystawianej Faktury Exportowej (WDT), wybranie innej daty niż aktualna data w programie jak również podpis wystawiajacego dokument .
W kroku 1 (Nagłówek faktury) istnieje możliwość umieszczenia notatki na fakturze. Można notatkę zapisać na stałe i jeśli zajdzie potrzeba umieszczenia tekstu na dokumencie -wczytać notatkę z pliku .