Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Faktura VAT MP

Fakturą VAT-MP nazywamy szczególny typ rachunku, który sporządzać powinni mali podatnicy. Faktury takie różnią się wyłącznie oznaczeniem "MP", oznaczającym typ podatnika i określeniem terminu zapłaty. Pozostałe elementy faktury są takie, jak w przypadku zwyczajnych rachunków VAT.
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu Rejestr dokumentów
Krok 2 Rejestr dokumentów

Wystaw ---> Faktura Vat MP
Krok 3 (Nagłówek faktury)

W polu "Płatnik" uzupełniamy wszystkie dane Nabywcy.
Jeśli nasz klient widnieje w Kartotece klienta, wyszukujemy go poprzez klawisz F3 - Szukaj, natomiast jeśli jest to nowy klient i chcemy go zapisać w naszej kartotece wciskamy klawisz F5 - Nowy i tu uzupełniamy dane naszeg klienta.
Jeżeli odbiorca ma inny adres niż płatnik przechodzimy na zakładkę "Odbiorca" i w tym miejscu wpisujemy adres.
Natomiast jeśli adres dostawy lub adres korespondencyjy jest inny niż odbiorcy przechodzimy na zakładkę "Adres dostawy".
W polu "Płatność" ustalamy formę płatności np.gotówka, przedpłata. Jeżeli wybralismy formę płatności "przelew" ustalamy liczbę dni oraz wskazujemy konto na jakie mają zostać przelane pieniądze.
W przypadku gdy Faktura Vat MP ma pokazywać datę sprzedaży zaznaczamy "ptaszkiem" odpowiednie pole.
W funcjach zaawansowanych można podać nr zamówienia lub nr wysyłki(funkcja tylko do szukania Faktury Vat MP po nr wysyłki.)
W opcjach wydruku istnieje możliwość zaznaczenia lub odznaczenia wiele funcji wyświetlanych na fakturze, np. Drukuj Polecenie Przelewu, Faktura Usługowa czy Drukuj rabat na Fakturze.
W Fakturze VAT MP zakładka " Waluta, Język"umożliwia wystawienie Faktury Vat w różnych językach, faktury dwujęzycznej, ustalenie waluty oraz pobranie kursu walut z konkretnego dnia.
Krok 4 (Pozycje faktury)

Na tym etapie dodajemy towar, usługę do naszej Faktury VAT MP.
Jeśli towar lub usługa nie istnieje w naszej kartotece lub stanie magazynowym i chcemy go dodać z ręki wciskamy klawisz F5 i uzupełniamy odpowiednie pola, tj. nazwę towaru/usługi, ilość oraz cenę, po czym zapisujemy.
Jeśli chcemy dodać więcej towarów lub usług na jednej Fakturze czynność powtarzamy.
Natomiast jeśli chcemy dodać towar zapisany wcześniej w kartotece wybieramy klawisz F6 i dodajemy pozycje z kartoteki, po czym zapisujemy.
W każdej chwili istnieje możliwość podejrzenia wydruku naszego dokumentu dzieki klawiszowi F11. . Jeśli wszystko się zgadza zapisujemy nasz dokument- klawisz F12.Program wyświetli komunikat,że dokument został zapisany i czy chcemy go wydrukować.
Krok 5 Wpłaty i Historia

Zakładka "Wpłaty i Historia" pokazuje historię faktur i zaległości klienta wystawianemu Fakturę Vat MP.
Krok 5.1 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz