Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Faktura VAT w obrocie złom

W związku z wprowadzeniem nowych zasad rozlicznia podatku VAT w obrocie złomem podatnikiem zobowiązanym do naliczenia tego podatku będzie nabywca. Będzie on musiał być podatnikiem VAT.
Program do faktur iBiznes umożliwia wystawianie faktur VAT spełniających wymogi nowych przepisów.
Fakturę VAT wystawimy wybierając przycisk Wystaw a następnie Faktura (odwrócony VAT).
Taka faktura nie zawiera kolumn VAT i netto. Posiada oznaczenie Faktura VAT oraz informację "Podatek VAT rozlicza nabywca".
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu Rejestr dokumentów
Krok 2 Rejestr dokumentów

Wystaw ---> Faktura (odwrócony Vat)
Krok 3 (Nagłówek faktury)

W polu "Płatnik" uzupełniamy wszystkie dane Nabywcy.
Jeśli nasz klient widnieje w Kartotece klienta, wyszukujemy go poprzez klawisz F3 - Szukaj, natomiast jeśli jest to nowy klient i chcemy go zapisać w naszej kartotece wciskamy klawisz F5 - Nowy i tu uzupełniamy dane naszego klienta.
Jeżeli odbiorca ma inny adres niż płatnik przechodzimy do zakładki "Odbiorca" i w tym miejscu wpisujemy adres. Natomiast jeśli adres dostawy lub adres korespondencyjy jest inny niż odbiorcy przechodzimy do zakładki "Adres dostawy".
W polu "Płatność" ustalamy formę płatności np.gotówka, przedpłata. Jeżeli wybralismy formę płatności "przelew" ustalamy liczbę dni oraz wskazujemy konto na jakie mają zostać przelane pieniądze.
Jeśli Faktura (odwrócony Vat) ma pokazywać datę sprzedaży zaznaczamy "ptaszkiem" odpowiednie pole.
W funcjach zaawansowanych można podać nr zamówienia lub nr wysyłki (funkcja tylko do szukania Faktury Vat po nr wysyłki). W opcjach wydruku istnieje możliwość zaznaczenia lub odznaczenia wielu funcji wyświetlanych na fakturze np. Drukuj Polecenie Przelewu, Faktura Usługowa czy Drukuj rabat na Fakturze.
W Fakturze VAT zakładka "Waluta, Język" umożliwia wystawienie Faktury Vat w różnych językach, faktury dwujęzycznej, ustalenie waluty oraz pobranie kursu walut z konkretnego dnia.
W notatce na Fakturze koniecznie musi być zamieszczona informacja "Podatek Vat rozlicza nabywca"
Krok 4 (Pozycje faktury)

Na tym etapie dodajemy towar, usługę do naszej Faktury VAT.
Jeśli towar lub usługa nie istnieje w naszej kartotece lub stanie magazynowym i chcemy go dodać z ręki wciskamy klawisz F5 i uzupełniamy odpowiednie pola, tj. nazwę towaru/usługi, ilość oraz cenę, po czym zapisujemy.
Jeśli chcemy dodać więcej towarów lub usług na jednej Fakturze czynność powtarzamy.
Natomiast jeśli chcemy dodać towar zapisany wcześniej w kartotece wybieramy klawisz F6 i dodajemy pozycje z kartoteki - zapisujemy.
Taka faktura nie zawiera kolumn VAT i netto.
W każdej chwili istnieje możliwość podejrzenia wydruku naszego dokumentu-klawisz F11 .


Krok 5 Wpłaty i Historia

Zakładka "Wpłaty i Historia" pokazuje historię faktur i zaległości klienta wystawianemu Fakturę Vat oraz pokazuje wpłaty danego klienta.
W naszym przypadku jest to pierwsza transakcja z klientem.
Krok 5.1 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz