Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Faktura VAT Marża

Faktury VAT Marża wystawiają podatnicy, dla których podstawą opodatkowania jest marża. Do tej grupy należą podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Podstawą opodatkowania w tych przypadkach jest marża. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT marżą jest różnica pomiędzy kwotą należności, którą powinien zapłacić nabywca, a ceną nabycia towarów lub usług, pomniejszona o kwotę podatku. Taka procedura rozliczania VAT oznacza, że sprzedawca odprowadza VAT od marży, ale bez możliwości odliczenia VAT z faktur zakupu.
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu Rejestr dokumentów
Krok 2 Rejestr dokumentów

Wystaw--->Faktura Vat Marża
Krok 3 (Nagłówek faktury)

W polu "Płatnik" uzupełniamy wszystkie dane Nabywcy.
Jeśli nasz klient widnieje w Kartotece klienta, wyszukujemy go poprzez klawisz F3 - Szukaj, natomiast jeśli jest to nowy klient i chcemy go zapisać w naszej kartotece wciskamy klawisz F5 - Nowy i tu uzupełniamy dane naszeg klienta.
Jeżeli odbiorca ma inny adres niż płatnik przechodzimy na zakładkę "Odbiorca" i w tym miejscu wpisujemy adres.
Natomiast jeśli adres dostawy lub adres korespondencyjy jest inny niż odbiorcy przechodzimy na zakładkę "Adres dostawy".
W polu "Płatność" ustalamy formę płatności np.gotówka, przedpłata. Jeżeli wybralismy formę płatności "przelew" ustalamy liczbę dni oraz wskazujemy konto na jakie mają zostać przelane pieniądze. Jeśli Faktura Vat Marża ma pokazywać datę sprzedaży zaznaczamy "ptaszkiem"odpowiednie pole.
W funcjach zaawansowanych można podać nr zamówienia lub nr wysyłki(funkcja tylko do szukania Faktury Vat po nr wysyłki.)
W opcjach wydruku istnieje możliwość zaznaczenia lub odznaczenia wielu funcji wyświetlanych na fakturze, m.in. Drukuj Polecenie Przelewu, Faktura Usługowa czy Drukuj rabat na Fakturze.
W Fakturze VAT zakładka "Waluta, Język" umożliwia wystawienie Faktury Vat w różnych językach, faktury dwujęzycznej, ustalenie waluty oraz pobranie kursu walut z konkretnego dnia.
Krok 4 (Pozycje faktury)

Na tym etapie dodajemy towar, usługę do naszej Faktury VAT Marży.
Jeśli towar lub usługa nie istnieje w naszej kartotece lub stanie magazynowym i chcemy go dodać z ręki wciskamy klawisz F5 i uzupełniamy odpowiednie pola, tj. nazwę towaru/usługi, ilość oraz cenę, po czym zapisujemy.
Jeśli chcemy dodać więcej towarów lub usług na jednej Fakturze czynność powtarzamy.
Natomiast jeśli chcemy dodać towar zapisany wcześniej w kartotece wybieramy klawisz F6 i dodajemy pozycje z kartoteki - zapisujemy.
W każdej chwili istnieje możliwość podejrzenia wydruku naszego dokumentu - klawisz F11 .


Krok 5

(Rozliczenie Marży)

Specyfikacja Vat Marża pokazuje rozliczenie marży wystawianej Faktury.
Dodajemy koszt nabycia (opis kosztu), nr faktury zakupu naszego towaru lub usługi, podajemy wartość brutto naszego zakupu i klawiszem" Dodaj koszt" wyliczamy wartość sprzedaży, wartość nabycia i marżę naszego sprzedanego towaru lub usługi.
Jeśli wszystko się zgadza zapisujemy nasz dokument klawiszem F12.
Program wyświetli komunikat,że dokument został zapisany i czy chcemy go wydrukować, a następnie ukaże się okno Wystawienie paragonu z FV Marża.

Krok 6 Wpłaty i Historia

Zakładka "Wpłaty i Historia" pokazuje historię faktur i zaległości klienta wystawianemu Fakturę Vat Marżę oraz pokazuje wpłaty danego klienta.
Krok 6.1 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz