Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Gwarancje

Gwarancja (od 1996 r. gwarancja jakości) to pisemne zobowiązanie gwaranta do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy.
Gwarancja jakości chroni konsumenta tylko wtedy, gdy gwarant tej ochrony udzielił - wszystkie uprawnienia i tryb ich realizacji określa karta gwarancyjna. Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane w języku polskim, w sposób zrozumiały i niewprowadzający w błąd.
Krok 1 Gwarancja na dany towar powinien stanowić oddzielny dokument.
Po wystawieniu pdpowiedniego dokumentu sprzedaży program zapyta nas czy chcemy daną fakturę wydrukować.
Naciskamy Tak i drukujemy w dwóch egzemparzach (oryginał i kopia ) dany dokument sprzedaży.
Krok 2 Po wystawieniu dokumentu po prawej stronie drukujemy gwarancje.