Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Import danych z Excela do kartoteki klientów

Istnieje możliwość importu kartoteki klientów z pliku Excel do programu iBiznes.
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu Importu danych

Narzędzia-->Import Danych z plików EXCEL i Innych programów
Krok 2 Wybieramy:

Import danych z pliku--->Import Klientów--->z pliku EXCEL
Krok 3 Klawiszem "Wybierz" wskazujemy ścieżkę dostępu do naszego pliku.

Przy odpowiednich nazwach pól należy wpisać litery kolumn (A,B,C,...).
Jeśli pole nie ma odpowiednika w importowanym pliku należy pozostawić puste pole w odpowiednim wierszu.
Przy imporcie z pliku EXCEL można bezpośrednio ustawić aby klientów program wczytał jako odbiorców lub dostawców. Po ustawieniu wszystkich rzeczy naciskamy klawisz Importuj.