Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Import towarów z pliku Tekstowego ( CSV)

Istnieje możliwość importu towarów z pliku Tekstowego (CSV) do programu iBiznes.
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu Importu danych

Narzędzia-->Import Danych z plików EXCEL i Innych programów
Krok 2 Wybieramy:

Import danych z pliku--->Import Towarów--->z pliku Tekstowego (CSV)
Krok 3 Klawiszem "Wybierz" wskazujemy ścieżkę dostępu do naszego pliku.

Przy odpowiednich nazwach pól należy wpisać litery kolumn (1,2,3,...).
Jeśli pole nie ma odpowiednika w importowanym pliku należy pozostawić puste pole w odpowiednim wierszu.
Przy imporcie z pliku Tekstowego (CSV) można bezpośrednio wczytać towar wg kodu towaru lub nr katalogowego, przypisać towar do konkretnego magazynu i zapisać go jako towar lub usługa. Po ustawieniu wszystkich rzeczy naciskamy klawisz Importuj.