Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Inwentaryzacja

Pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji.
Krok 1 Wywołanie z menu okna Magazyn

Magazyn ---> Funkcje ----> Inwentaryzacja
Krok 2 Otwarcie okna Inwentaryzacji
Krok 3 Klawiszem F5 - Rozpoczynamy inwentaryzację

Po rozpoczęciu inwentaryzacji zapamiętywane są stany kartoteki towarów i tworzone są arkusze spisowe do których należy wpisać stany spisane z natury.

Ustalamy datę inwenaryzacji, jeśli inwentaryzacja ma być tworzona na podstawie stanów na dzień- rozwijamy suwak, wybieramy datę i naciskamy Wybierz.
Nastepnie wpisujemy nazwę inwentaryzacji, zaznaczamy wg jakiej pozycji ma być uporządkowany towar na arkuszu i jaką cenę będziemy stosować.
Naciskamy Rozpocznij. Następnie zamykamy okno i przechodzimy do Wypełnij Inwentaryzację.
Krok 4 Praca na arkuszu:

F5 - Zapisz stan w arkuszu - po zliczeniu stanu z natury,
F6 - Dodaj do stanu - możliwość dopisania do stanu po wcześniejszym wpisaniu, jesli przeoczyliśmy jakąś sztukę towaru,
F7 - Dodanie do arkusza spisowego - jesli występuje pozycja spisana z natury, której nie ma na arkuszach spisowych można ją dopisać

Kartoteka magazynowa:

- Zmień Stan w magazynie - jeśli podczas robienia inwentaryzacji wystawiamy jeszcze fakturę , funkcja ta pozwala na uwzględnienie zmian,
- Zmień Cenę w magazynie - jeśli podczas robienia inwentaryzacji wystawiamy jeszcze fakturę , funkcja ta pozwala na uwzględnienie zmian,
- Usuń ZEROWE pozycje z magazynu,
Krok 5 Arkusze spisowe:

- wypełnienie arkusza spisowego bezpośrednio w komputerze, po spisaniu towaru z natury,
- automatyczne wypełnienie arkuszy( jeśli jesteśmy pewni, że towar się zgadza i nie ma potrzeby spisania z natury),
- wydruk arkuszy spisowych wpisują recznie po przeliczeniu towaru z natury, następnie wprowadzenie towaru do arkuszy w komputerze,
- wydruk konkretnego numeru arkusza,
- wydruk czystego arkusza spisowego.
Krok 6 Wydruki inwentaryzacji:

- tylko stany spisane,
- wszystkie pozycje,
- tylko ze stanem >0,
- tylko niezgodne,
- tylko niedobory,
- tylko nadwyżki,
Krok 7 Zakończenie inwentaryzacji

Jeśli wszystko już się zgadza zamykamy okno Wypełnij inwentaryzację i przechodzimy do głównego okna gdzie rozpoczynaliśmy naszą inwentaryzację.
Naciskamy Zakończ - Funkcja automatycznie zapisuje rozbieżności jako nadwyżkii niedobory.
Po zaznaczeniu opcji automatycznego wystawienia dokumentów PW i RW program wystawi (PW dla nadwyżek) i (RW dla niedoborów) dostosowując stany kartoteki na arkuszach spisowych.
Jeśli inwentaryzacja nie przebiegła po naszej myśli, należy usunąć dokumenty PW i RW oraz poprzednio utworzoną inwentaryzację i rozpocząć na nowo.