Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Kartoteka klientów

Pomoc w poruszaniu się po kartotece klientów.
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu kartoteki klienta

Wchodzimy w zakładkę Klienci
Krok 2 Główne okno Kartoteki klienta

Krok 3 Dodanie nowego klienta

Przy pomocy klawisza F5 dodajemy nowego klienta do kartoteki

W tym oknie uzupełniamy wszystkie dane klienta.Jeżeli adres siedziby klienta jest inny niż adres do korespondencji przechodzimy na zakładkę "adres do korespondencji".Wszystkie zmiany zatwierdzamy klawiszem Zapisz. W kartotece klienta w każdej chwili jest moźliwość sprawdzenia np.
-faktur sprzedaży danego klienta
-produktów sprzedanych danemu klientowi, wystarczy wejść w danego klienta i ustawić na zakładce która nas interesuje.
Krok 4 Każdego klienta możemy wyszukać po:

-Nazwie skróconej
-Nazwie pełnej
-Nip'ie
-Miejscowości
-Adresie
Krok 4.1 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz
Program iBiznes Kartoteka klienta udostępnia wiele funkcji:
1.Zmiany danych klientów
2.Usunięcie danego klienta
3.Wydruk: Faktur klienta( przeterminowane, niezapłacone, zapłacone za konkretny okres)
4.Export klientów:
- do pliku Excel lub OpenOffice,
- Export-Import między komputerami,
- Export adresów eMail klientów.
5.Windykacja:
-Rozrachunki z klientami,
- Rozrachunki z odbiorcami,
- Należności i zobowiązania,
- Wezwania do zapłaty,
- Nota odsetkowa.
6.Wystaw: Przy pomocy tej opcji możliwe jest wystawienie wszystkich dokumentów dostępnych w programie dla aktualnie zaznaczonego klienta np.Fakturę VAT, Fakturę Pro-Formę, Korektę Faktury, Notę korygującą, PZ itd.
7.Sprzedaż do klienta
8.Tworzenie i przeglądanie cenników dla klienta .