Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Kartoteka magazynów

Pomoc w poruszaniu się po kartotece magazynu.
Krok 1 Wywołanie z głownego okna programu kartoteki magazynu

Wchodzimy w zakładkę Magazyn
Krok 2 Główne okno kartoteki magazynu
Krok 3 Dodanie nowego towaru

Przy pomocy klawisza F5 dodajemy nowy towar do kartoteki(stanów magazynowych)

W tym oknie wprowadzamy towar do kartoteki.Wypełniamy wszystkie pola tj. Nazwę towaru, ustalamy stawki VAT, jednostki miary, uzupełniamy pola dotyczące cen. W oknie tym możemy też wybrać rodzaj tj. towar, usługa, koszt, komis.Każdej pozycji w magazynie możemy nadać: Nr katalogowy, Kod towaru(możliwe jest zaznaczenie tworzenia autonumeru), Kod kreskowy, PKWiU/PKOB, nadać grupę towarówczy dodać producenta. Po przejściu przez różne zakładki możemy również zrobić Bilans otwarcia, Przychód, rozchód, dodać zdjecie towaru, opisaćcechy twoaru czy wykonać analizę magazynu.Istnieje również możliwość zdefiniowania Składników Wyrobu Gotowego czy Zamienników.
Krok 4 Każdy towar możemy wyszukać po:

- Kodzie towaru,
-Nazwie towaru,
-Nr katalogowym,
-Grupie(drzewku),
-Producencie,
-Cenie Netto lub Brutto,
-Poziomie cen
Krok 4.1 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz
Program iBiznes Magazyn udostępnia wiele opcji:
1. Zmiana towaru,
2. Usunięcie danego towaru,
3. Export towarów:
- do pliku Excel lub OpenOffice,
- Export-Import między komputerami,
- Import towarów z pliku
4.Tworzenie cenników,
5.Masowa zmiana Cen sprzedazy,
6.Definiowanie drzewka grup oraz opcji towarów,
7.Kompletacja towarów,
Magazyn udostępnia również wiele funkcji:
-Pokaż stan na dzień,
-Stany i obroty wg Cen średnioważonych,
-Analizę Obrotów Magazynowych,
-Analizę sprzedaży wg Asortymentu,
-Inwentaryzację