Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Konfiguracja Zapory Windows


- Dla systemu operacyjnego Windows XP
- Dla systemu operacyjnego Windows 7
< <
W przypadku gdy na komputerze jest włączona zapora systemu Windows należy włączyć wyjątek aby komputery końcówki mogły połączyć się z bazą danych.

Konfiguracja zapory Windows dla systemu operacyjnego Windows XP.
Krok 1 W tym celu w Panelu sterowania wywołujemy zaporę systemu Windows
Krok 2 Wybieramy dodaj port
Krok 3 Wypełniamy w/g wzoru

Krok 4 Po zapisie uzyskujemy wpis w wyjątkach
Konfiguracja zapory Windows dla systemu operacyjnego Windows 7
Krok 1 W tym celu w Panelu sterowania wywołujemy Zaporę systemu Windows.
Krok 2 Wybieramy ustawienia zaawansowane.
Krok 3 Wybieramy "Reguły przychodzące", następnie "Nowa Reguła".
Krok 4 Zaznaczamy "Port" i naciskamy "Dalej".
Krok 5 Wybieramy protokół "TCP" oraz "określone porty lokalne" wpisując w pole 1433. Naciskamy "Dalej".
Krok 6 Wybieramy "Zezwalaj na połączenie". Naciskamy "Dalej".
Krok 7 W zakładce "Profile" każde z pół zaznaczamy "ptaszkiem". Naciskamy "Dalej".
Krok 8 W nazwie wpisujemy nasz numer portu, czyli 1433. Naciskamy "Zakończ".
Krok 9 Czynności powtarzamy, z tym tylko iż tym razem zamiast protokołu "TCP" wybieramy protokół "UDP" oraz w "określonych portach lokalnych" wpisujemy 1434. Dalsze czynności jak wyżej.
Uwaga. Konfigurację sieci i zapory wykonujemy tylko na komputerze serwerowym.