Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Logo i stopka na fakturze

Ustawienia Logo, stopki i marginesów na fakturze.
Krok 1 Wywołanie z menu okna ustawień programu
Krok 2 Otwarcie okna Definiowania Logo i Stopki

Wybieramy zakładkę Definiowanie Logo i Stopki
Krok 2.1 Logo i pieczątka na fakturze

1. Wczytujemy plik Logo
(dostępne formaty: .jpg, .bmp; Przykład > ).
2. Zapisujemy
3. Wczytujemy plik pieczątki
(dostępne formaty: .jpg, .bmp; Przykład > ).
4. Zapisujemy
5. Ustalamy wysokość pieczątki - domyślnie (20 mm).
5. Potwierdzamy klawiszem Zapisz
Krok 2.2 Stopka na fakturze

1. Opcja nieobowiązkowa - wypełnić wg. własnych potrzeb
2. Zapisać przed zamknięciem
Krok 2.3 Marginesy

Marginesy na fakturze ustawione są domyślnie 10 mm.
W wywołanym oknie możemy zmienić ich wartości.
Aby potwierdzić zmiany klikamy klawisz Zapisz.
Krok 2.4 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz