Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

MM ( przesunięcie międzymagazynowe)

Dokument MM , czyli przesunięcie międzymagazynowe, jest stosowany dla celów udokumentowania przemieszczenia towarów lub materiałów pomiędzy własnymi magazynami.
Sporządzenie dokumentu nie wynika z faktu zakupu/sprzedaży, nie rodzi więc obowiązku podatkowego. Bardzo często od razu po dostawie i wystawieniu PZ (przyjęcia zewnętrznego) towary złożone są w magazynie najłatwiej dostępnym lub wystarczająco pojemnym.
Właściwie sporządzony dokument MM umożliwia ścisłą kontrolę realokacji towarów do magazynów docelowych - dane w nim zawarte powinny wskazywać dokładną datę i miejsce przekazania dostawy oraz miejsce docelowe.
Krok 1 Wywołanie z głownego okna programu Nowy dowód MM
Krok 2 Klawiszem  F-5 - Nowy dokument otwieramy nowy dokument
Krok 3 Wybieramy nr magazynu z jakiego do jakiego chcemy przesunąć towar i naciskamy Start.
Krok 4 W górnej części  ekranu pokazuje nam się cały towar z danego magazynu.
Klikamy dwa razy na dany towar, który chcemy przenieść na inny magazyn.
Podajemy ilość jaką chcemy przenieść, ewentualnie zmienić cenę i rabat.
Zapisujemy i drukujemy.