Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Nota Korygująca

Notę Korygującą wystawić można jedynie do ściśle określonych przypadków, a wystawia ją nabywca towarów czy usług, tj. danych sprzedawcy lub nabywcy oraz oznaczenia towaru, usług.
Należy pamietać, że podmiot wystawiający Notę Korygującą (nabywca) przesyła (dostarcza) ją wystawcy Faktury Vat lub Korety Faktury wraz z kopią. Ten z kolei-po zapoznaniu się z treścią otrzymanej noty korygującej-jeśli ją akceptuje, potwierdza Notę podpisem i kopięodsyła (dostarcza) wystawcy.
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu Rejestr dokumentów
Krok 2 Rejestr dokumentów

Wystaw ---> Notę Korygującą
Krok 3 W polu "Klient" uzupełniamy wszystkie dane Nabywcy.
Jeśli nasz klient widnieje w Kartotece wyszukujemy go poprzez klawisz F3 - Szukaj, natomiast jeśli jest to nowy klient i chcemy go zapisać w naszej kartotece wciskamy klawisz F5 - Nowy i tu uzupełniamy dane naszego klienta. Następnie wpisujemy nr Faktury i datę wystawienia Faktury, której Nota będzie dotyczyłą.W polu "Wystawiona przez" wstawiamy nasze lub klienta dane (w zależności, która strona wystawia Notę), dotyczy to również pola Nabywca.
W "treści korygowanej" wpisujemy błędną treść z Faktury natomiast w polu "treść prawidłowa" wpisujemy tak jak ma być (dobrą treść). Klawiszem F12 zapisujemy nasz dokument.
Program wyświetli komunikat, że dokument został zapisany i czy chcemy go wydrukować.


Krok 3.1 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz