Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Nota Księgowa

Nota księgowa to uniwersalny dowód księgowy służący dokumentowaniu transakcji dla których nie przewidziano odrębnych formularzy.
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu Rejestr dokumentów
Krok 2 Rejestr dokumentów

Wystaw ---> Nota Księgowa
Krok 3 Adresat Noty:
W polu "Adresat Noty" uzupełniamy wszystkie dane klienta.Jeśli nasz klient widnieje w Kartotece klienta, wyszukujemy go poprzez klawisz F3-Szukaj, natomiast jeśli jest to nowy klient i chcemy go zapisać w naszej kartotece wciskamy klawisz F5-Nowy i tu uzupełniamy dane naszeg klienta.

Płatność:
W polu "Płatność" ustalamy formę płatności np.gotówka,przedpłata.
Jeżeli wybralismy na formę płatności przelew ustalamy liczbę dni oraz wskazujemy konto na jakie mają zostać przelane pieniądze oraz walutę.
Krok 4 Pozycje na Nocie Księgowej:

W tym miejscu wpisujemy treść która ma się znaleźć na nocie oraz wpisujemy uznania i obciążenia.
Krok 4.1 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz