Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Paragon

Paragon jest to dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Przez sprzedawców posiadających kasy fiskalne wydawany jest paragon fiskalny, zawierający m.in. dane sprzedawcy, informacje o cenie produktu oraz naliczonym podatku od towarów i usług (VAT). Powinien być wydawany przy każdej transakcji bez potrzeby dodatkowych starań ze strony klienta.
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu Rejestr dokumentów
Krok 2 Rejestr dokumentów

Wystaw ---> Paragon
Krok 3 (Pozycje paragonu)

Pole Data:
W tym miejscu ustawiamy wszystko co jest związane z datą oraz formą płatności na naszym Paragonie, tj. data wystawienia,forma płatności(gotówka, karta płatnicza, przedpłata, przelew) oraz data sprzedaży.

Pole Export:
W tym miejscu wybieramy język, walutę oraz pobieramy kurs waluty z danego dnia jeśli nasz Paragon ma byc wystawiony w innym języku oraz walucie niż polskim.

Pole Fiskalizacja:
W tym miejscu można zaznaczyć lub odznaczyć opcję czy nasz Paragon ma zostać zafiskalizowany.

Pole Paragon imienny, wysyłka:
Pole to nie wymaga uzupełnienia.
Jeśli Paragon ma być imienny lub wystawiony na firmę w tym miejscu zamieszczamy takie informacje. Jeśli jest to klient tzw."jednorazowy" i nie ma potrzeby umieszczania go w kartotece klienta, to wpisujemy dane bezpośrednio w wolne pole.
Natomiast jeśli klient ma zostać zapisany w kartotece klienta wchodzimy w klawisz obok pustego pola , a następnie naciskamy klawisz "Dodaj nowego klienta" i uzupełniamy wszystkie dane. Po zapisaniu nasz klienta zostanie dodany do kartoteki naszych klientów.
Aby dodaać dane naszego klienta z kartoteki do Paragonu należy z listy wyswietlających się klientów zaznaczyć odpowiedniego kontrachenta i nacisnąć klawisz "wybierz zaznaczone pozycje"


Krok 4 (Dodanie towaru, usługi )

Na tym etapie dodajemy towar, usługę do naszego Paragonu.
Jeśli towar lub usługa nie istnieje w naszej kartotece lub stanie magazynowym i chcemy go dodać z ręki wciskamy klawisz F5 i uzupełniamy odpowiednie pola, tj. nazwę towaru/usługi, ilość oraz cenę, po czym zapisujemy.
Jeśli chcemy dodać więcej towarów lub usług na jednym Paragonie czynność powtarzamy.
Natomiast jeśli chcemy dodać towar zapisany wcześniej w kartotece wybieramy klawisz F6 i dodajemy pozycje z kartoteki-zapisujemy.
W każdej chwili istnieje możliwość podgladu wydruku naszego dokumentu - klawisz F11 . Jeśli wszystko się zgadza zapisujemy nasz dokument - klawisz F12.
Program wyświetli komunikat,że dokument został zapisany i czy chcemy go wydrukować.


Krok 5 Wpłaty i Historia

Zakładka "Wpłaty i Historia" pokazuje historię faktur, Paragonów i zaległości klienta wystawianemu Paragon.
Krok 5.1 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz
Program iBiznes umożliwia zmianę rejestru wystawianego Paragonu, wybranie innej daty niż aktualna data w programie jak również podpis wystawiajacego dokument .