Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

PZ (przyjęcie zewnętrzne)

Dokument PZ czyli przyjęcie zewnętrzne jest dokumentem magazynowym potwierdzającym przyjęcie do magazynu materiałów czy towarów z zewnątrz. Niekoniecznie musi to być przyjęcie towarów od dostawcy, może to być przyjęcie od innego magazynu w ramach jednego przedsiębiorstwa.
Dokument ten sporządza się na podstawie otrzymanej faktury zakupu, bądź na podstawie WZ otrzymanego od dostawcy, ale także na podstawie zamówienia zakupu.
Zadaniem druku PZ jest umożliwienie rzetelnego prowadzenia gospodarki magazynowej związanej ze zmianą ilości oraz wartości towarów na magazynie.
Na podstawie tego dokumentu aktualizuje się stany magazynowe o przyjęte towary. Nie jest to jednak ani dokument generujący płatność, nie wynika z niego zobowiązanie, ani też podlegający opodatkowaniu VAT, w związku z czym nie wykazuje się go w rejestrze VAT.
Jest to dokument wewnętrzny służący potrzebom jednostki w celu wspomagania zarządzania magazynem i posiadanymi w nim materiałami i towarami.
Krok 1 Wywołanie z głownego okna programu Nowy dowód PZ
Krok 2 Uzupełniamy dane dostawcy lub za pomocą klawisza F-3 szukamy dane z kartoteki ewentualnie za pomocą klawisza F-3 dodajemy dane nowego kontrahenta.
Jeżeli adres dostawy jest inny niż dane należy je uzupełnić , można dodać nr WZ jeżeli istnieje i nr zamówienia.
Można również PZ wystawić w innym języku, walucie i oczywiście pobrać kurs z Narodowego Banku Polskiego.
Krok 3 Przy pomocy klawisza F-6 dodajemy nowy towar, który nie widnieje w magazynie.
Wypełniamy wszystkie pola tj. Nazwę towaru, ustalamy stawki VAT, jednostki miary, uzupełniamy pola dotyczące cen.Zapisujemy.
Krok 4 Jeśli towar jest już w magazynie można go dodać i wyszukać za pomocą klawisza F-6.
F-8 dodajemy towar za pomocą kodów kreskowych tylko pozycji zapisanych w kartotece.
Klawisz Import pozwala na import pozycji z pliku Excel.