Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Import danych z programu Rafsoft

Przechodząc z programu Rafsoft na program iBiznes istnieje możliwość importu danych. Należy najpierw wyeksportować dane z Rafsoft.
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu Importu danych

Narzędzia-->Import Danych z plików EXCEL i Innych programów
Krok 2 Wybieramy:

Import danych z programów--->Dane z Rafsoft
Krok 3 Przy wybraniu Importu Danych z Rafsoft otwiera nam się okno, aby wyszukać pliki.
Wpisujemy nazwę pliku i naciskamy otwórz.
Dane automatycznie zostają przeniesione z programu Rafsoft do programu iBiznes.
Import klientów, towarów oraz faktur należy importować po kolei.