Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

RODO

RODO - Ogólne "Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych” to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie wiązać będzie wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Bezpieczeństwo danych Mechanizmy bezpieczeństwa danych:

Bezpieczne hasło, wymuszenie zmiany hasła.

Wchodzimy w System-->Użytkownicy(hasła, uprawnienia)
W opcjach można włączyć logowanie oraz silne hasło zgodne z regułami RODO.

Bezpieczne hasło oznacza,że musi się składać co najmniej z 8 znaków tj:
-2 małych liter
-2 dużych liter;
-2 cyfr;
-2 znaków specjalnych;

W każdym użytkowniku można zaznaczyć "Zmień hasło przy następnym logowaniu".

Dodatkowo jeżeli chcemy używać zabezpieczeń Windows w tym polu wpisujemy użytkownika Windows. Polega to na tym,że jeśli na danym komputerze pracuje więcej niż jedna osoba to aby móc korzystać z iBiznesu użytkownik Windows musi być zgodny z wcześniej przypisanym użytkownikiem iBiznesu.
Realizowane w RODO prawa klientów - prawo dostępu do danych osobowych

-Raport przetwarzania danych osobowych ( raport pokazuje datę pierwszego zapisu klienta w systemie, operatora który dokonał zapisu, numer dokumentu oraz postać danych klienta zapisanych w sytemie)
Realizowane w RODO prawa klientów -prawo do sprostowania danych

( czyli edycja danych klienta na żądanie klienta)
Realizowane w RODO prawa klientów - prawo do usunięcia danych

( klient nieaktywny, dane dostępne tylko dla administratora. Klient przechodzi do zakładki "Nieaktywni")
Realizowane w RODO prawa klientów -prawo do ograniczenia ich przetwarzania

( brak zgodny na przetwarzanie danych)
Realizowane w RODO prawa klientów -prawo do przenoszenia danych

( export xml)
Realizowane w RODO prawa klientów -prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania

( brak zgody na przetwarzanie danych)