Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Różne

Ustawienia programu dla funkcji związanych z ofertowaniem, zamówieniami.
Krok 1 Wywołanie z menu okna ustawień programu
Krok 2 Otwarcie okna ustawień programu

Aby konkretne pole było drukowane na zamówieniach i ofertowaniu należy zaznaczyć "Ptaszkiem" odpowiednie pole.
Krok 2.1 Oferty i zamówienia
- Ustawienie domyślnej ceny brutto, netto
- Drukowanie kodu towaru na ofercie
- Drukowanie kodu na zamówieniu
- Włączenie/wyłączenie Cech Produktu na zamówieniu
-Włączenie/wyłączenie powiązań zamówień z kartoteką
Krok 2.2 KPIR

- Możliwość ustawienia numerowania rocznego lub miesięcznego
Krok 2.3 Drukowanie

Możliwość włączenia/wyłączenia drukowania Loga na Paragonie.
Krok 2.4 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz