Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Import danych z programu Small Business

Przechodząc z programu Small Business na program iBiznes istnieje możliwość importu danych.
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu Importu danych

Narzędzia-->Import Danych z plików EXCEL i Innych programów
Krok 2 Wybieramy:

Import danych z programów--->Dane z Small Business
Krok 3 Import poszczególnych plików z programu Small Business należy wykonywać pojedyńczo.

Aby zaimportować Bazę towarów, należy zaznaczyć odpowiednie pole, a następnie nacisnąć Importuj.
Krok 4 Aby zaimportować z programu Small Business należy wyeksportować dane do formatu DBF lub CSV, a nastepnie do formatu EXCEL.

Klawiszem "Wybierz" wskazujemy ścieżkę dostępu do naszego pliku.

Przy odpowiednich nazwach pól należy wpisać litery kolumn (A,B,C,...).
Jeśli pole nie ma odpowiednika w importowanym pliku należy pozostawić puste pole w odpowiednim wierszu.
Przy imporcie z pliku EXCEL można bezpośrednio ustawić aby bazę towarów wczytał wg kodu towaru lub numeru katalogowego.
Można również towar przypisać do konkretnego magazynu.
Po ustawieniu wszystkich rzeczy naciskamy klawisz Importuj.

Tak samo postępujemy z Bazą klientów oraz Bazą faktur.