Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Sprzedaż

Ustawienia dotyczące fakturowania.
Krok 1 Wywołanie z menu okna ustawień programu
Krok 2 Otwarcie okna ustawień programu
Krok 2.1 Domyślne wartości przy wystawianiu nowej faktury
- Sprzedaż w cenach: brutto, netto
- Postać daty sprzedaży: 18.12.2009; luty.2009; 12 grudzień 2009
- Liczba dni na zapłatę - ustawienia domyślne "0"
- Minimalna marża z jaką można sprzedawać - domyślnie "0"
- Ukrycie rabatu na fakturze - domyślnie "wyłączone"
- Ukrycie sumy rabatu - domyślnie "wyłączone"
Krok 2.2 Zasady
- Pozwól na drukowanie faktury przed zapisem
- Używać pola definiowalnego na fakturach z opcją wydruku - jest to możliwość zdefiniowania własnej nazwy pola (widoczne w dolnej części faktury).
Przykładowa nazwa pola: "nr wysyłki". Pojawi się w trakcie wystawiania faktury VAT .
Krok 2.3 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz

Najczęściej zadawane pytania:

1. ...................... ..................