Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Świadectwo jakości paliw stałych

Świadectwo jakości paliw stałych, czyli dokument stiwerdzający jakość np. sprzedawanego węgla. Chodzi o to, aby kupujący węgiel wiedział, nie tylko jakie są jego parametry, ale też, czy to paliwo spełnia wymagania jakościowe.
Za wprowadzenie do sprzedaży paliw ustawowo zakazanych (m.in. muły węglowe i flotokoncentraty) lub niespełniających wymagań jakościowych, ustawa przewiduje kary grzywny lub karę pozbawienia wolności. Za niewystawienie
świadectwa jakości lub wystawienie takiego, w którym parametrów paliwa stałego są niezgodne z deklarowanymi, Inspekcja Handlowa wymierzy karę grzywny.
Krok 1 Pierwszym niezbędnym krokiem do prawidłowego wystawiania Świadectw jakości paliw stałych jest wprowadzenie parametrów paliwa z certyfikatu otrzymanego przy zakupie paliwa. Aby wprowadzić te parametry należy edytować wybrane paliwo na karcie towaru, na zakładce analizy.
Krok 2 Świadectwo jakości możemy wydrukować na dwa sposoby. Pierwszy sposób, podczas wystawiania faktur, w momencie kiedy chcemy wydrukować Fakruę, przechodzimy na zakładkę Sprzedaż Akcyzowa w prawej dolnej części ekranu. W tym miejscu drukujemy Świadectwo jakości.
Krok 3 Sposoób drugi dotyczy wydruku z już istniejącej faktury. Aby wydukować świadectwo jakości, wchodzimy w Faktury Sprzedaży, ustawiamy się na interesującej nas fakturze i wybieramy z lewej szpalty programu opcję Drukuj -> Dukuj, Eamiluj, Exportuj. Po pojawieniu się okienka opcji wydruku, w prawym dolnym rogu wybieramy zakładkę Sprzedaż Akcyzowa. W tym miejscu pojawia się możliwość wydruku Świadectwa jakości paliw stałych.
Krok 4 Aby przeglądać świadectwa jakości paliw stałych wybieramy z głównego menu programu ikonę Narzędzia, następnie z listy wybieramy Rejestr świadectw jakości/Atesty. Tutaj mamy dostępną listę wszystkich wystawionych świadectw.