Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Kartoteka Użytkownika

Opcje i możliwości związane z nowym użytkownikiem.
Krok 1 Wywołanie z menu okna Ustawień programu lub z okna Słowniki
Krok 2 Otwarcie okna Kartoteka Użytkownika (lewy dolny róg)
Krok 2.1 Dodanie nowego użytkownika - Ustawienie konta E-mail

Krok 2.2 Przypisanie nowemu użytkownikowi obszaru

Przypisanie do obszaru --> Dodaj
Krok 2.3 Przypisanie nowemu użytkownikowi magazynu


Przypisanie do magazynu ----> Dodaj

Zmiana nazwy magazynu
Krok 2.4 Akwizytorzy

Przypisanie Akwizytorowi obszaru odbywa się przez naciśnięcie klawisza Dodaj
Krok 3 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz