Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Ustawienia Lokalizacji- Oddziały firmy

Opcje i możliwości dodania lokalizacji (Oddziały, Hurtownie, Warsztat, Adres Korespondencyjny, Biuro Handlowe).

Krok 1 Wywołanie z menu okna System-->Słowniki-(JM.,Banki,Rejestry dokumentów)
Krok 2 Otwarcie okna Oddziały firm-Lokalizacje
Krok 2.1 Tworzenie Nowej Lokalizacji

Lokalizację można przypisać do:
- Użytkownika
- Konta Bankowego
- Rejestru dokumentów
- Kasy
Krok 2.2 Przypisanie Lokalizacji Użytkownikowi

System-->Ustawienia programu-->Kartoteka Użykownika
Krok 2.3 Przypisanie Lokalizacji do Konta Bankowego

System-->Słowniki-->Konta Bankowe-->Dodaj
Krok 2.4 Przypisanie Lokalizacji do Rejestru Dokumentów

System-->Słowniki-->Rejestry Dokumentów-->Dodaj
Krok 2.5 Przypisanie Lokalizacji do Kasy odbywa się automatycznie przez dodanie do symbolu RK numeru lokalizacji np. dla Lokalizacji 1 byłoby RK 1 dla Lokalizacji 1 Kasa RK 1
dla Lokalizacji 2 Kasa RK 2
dla Lokalizacji 3 Kasa RK 3
Kategoria Oddziały firm-Lokalizacja działa w wersji Sieciowej oraz Firma iBiznes.
Krok 3 Zapisywanie
  • Każdą zmianę potwierdzić klawiszem Zapisz

Najczęściej zadawane pytania:

1. .................. ............