Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Zalogowani Użytkownicy - Licencje

Funkcję "liczba końcówek" stosujemy tylko podczas pracy w sieci w celu zdefiniowania ile może być jednocześnie pracujących użytkowników.
Krok 1 Główne okno programu

Wybierz z menu

Opcja 1:System --> Zalogowani Użytkonicy-licencje

Opcja 2: Dane własnej firmy --> Liczba końcówek w sieci


Krok 2 Naciskamy Dodaj licencję
Krok 3 W polu kod należy wprowadzić otrzymane kody aktywacyjne i nacisnąć Dodaj , następnie spisujemy dane.