Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Import danych z programu WF-Mag

Przechodząc z programu WF-Mag na program iBiznes istnieje możliwość importu danych.
Krok 1 Wywołanie z głównego okna programu Importu danych

Narzędzia-->Import Danych z plików EXCEL i Innych programów
Krok 2 Wybieramy:

Import danych z programów--->Dane z WF-Mag
Krok 3 Przed rozpoczęciem importu danych z WF-Mag należy uzupełnić dane własnego serwera tj. nazwa serwera, login, hasło oraz podać nazwę bazy.
Następnie naciskamy "Połącz".
Krok 4 Po połączeniu z serwerem pola "Import Klientów" oraz "Import Magazynu" będą aktywne.
Import poszczególnych danych należy wykonywać po kolei.