Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

Wydanie inwestycyjne WI ( sprzedaż na 8% )

Wydanie inwestycyjne-jest to dokument podobny do WZ, który dokumentuje wydanie materiałówbądź towarów z magazynu na zewnątrz z jedną różnicą iż tego dokumentu nie trzeba fakturować.
Taki dokument jest przeważnie wystawiany na materiały budowlane z 23 % stawką vat.
Po skończonej inwestycji  np. development wystawia fakturę osobie zlecającej ze stawką 8% vat.
Krok 1 Wywołanie z głownego okna programu Nowe wydanie inwestycyjne WI (sprzedaż na 8%)
Krok 2 (Nagłówek)

W polu "Płatnik" uzupełniamy wszystkie dane Nabywcy.
Jeśli nasz klient widnieje w Kartotece klienta, wyszukujemy go poprzez klawisz F3 - Szukaj, natomiast jeśli jest to nowy klient i chcemy go zapisać w naszej kartotece wciskamy klawisz F5 - Nowy
i tu uzupełniamy dane naszego klienta.
Jeżeli odbiorca ma inny adres niż płatnik przechodzimy na zakładkę "Odbiorca" i w tym miejscu wpisujemy adres.Natomiast jeśli adres dostawy lub adres korespondencyjny jest inny niż odbiorcy przechodzimy na zakładkę "Adres dostawy".
W polu "Płatność" ustalamy formę płatności np.gotówka,przedpłata.
Jeżeli wybraliśmy formę płatności "przelew" ustalamy liczbę dni oraz wskazujemy konto na jakie mają zostać przelane pieniądze. 
Krok 3 (Pozycje)

Na tym etapie dodajemy towar.
Jeśli towar nie istnieje w naszej kartotece lub stanie magazynowym i chcemy go dodać z ręki wciskamy klawisz F5 i uzupełniamy odpowiednie pola, tj. nazwę towaru, ilość oraz cenę, po czym zapisujemy.
Jeśli chcemy dodać więcej towarów lub usług na jednej Fakturze czynność powtarzamy. Natomiast jeśli chcemy dodać towar zapisany wcześniej w kartotece wybieramy klawisz F6 i dodajemy pozycje z kartoteki - zapisujemy.
W każdej chwili istnieje możliwość podejrzenia wydruku naszego dokumentu-klawisz F11 .
Jeśli wszystko się zgadza zapisujemy nasz dokument- klawisz F12.Program wyświetli komunikat,że dokument został zapisany i czy chcemy go wydrukować.
Krok 4 Po zakończonej transakcji jeśli chcemy wystawić FV lub paragon z wydania inwestycyjnego wchodzimy w przeglądanie wydań inwestycyjnych, wybieramy WI a następnie po lewej stronie naciskamy wystaw Fv lub paragon.