Strona główna programu iBiznes  Spis treści

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat   

WZ (wydanie na zewnątrz)

Dokument WZ czyli wydanie zewnętrzne jest dowodem magazynowym, który dokumentuje wydanie materiałów bądź towarów z magazynu na zewnątrz, np. na rzecz kontrahenta. W wielu przypadkach sprzedaż dokumentowana jest najpierw powyższym dokumentem, w sytuacji np. kiedy przedstawiciel handlowy nie ma możliwości bądź uprawnień do wystawiania faktury. Wystawia wtedy dokument WZ i na podstawie tego dokumentu wystawiana jest faktura. 
Dokumenty WZ są stosowane w obrocie magazynowym, gdyż każdy rozchód towarów czy materiałów musi być odpowiednio udokumentowany, nie będzie on stanowił jednak dokumentu księgowego.

Krok 1 Wywołanie z głownego okna programu Nowy dowód WZ

Krok 2 Uzupełniamy dane klienta lub za pomocą klawisza F-4 dodajemy dane z kartoteki.
Jeśli takie informacje jak: zamówienie klienta, pojazd, kierowca, kto wydał są nam potrzebne do wystawienia dowodu WZ również uzupełniamy.
Można również WZ wystawić w innym języku, walucie i oczywiście pobrać kurs z Narodowego Banku Polskiego.
Jeśli adres dostawy towaru ma być inny niż na WZ również je uzupełniamy.
Krok 3 Przy pomocy klawisza F-5 dodajemy nowy towar, który nie widnieje w magazynie.
Wypełniamy wszystkie pola tj. Nazwę towaru, ustalamy stawki VAT, jednostki miary, uzupełniamy pola dotyczące cen.Zapisujemy.
Krok 4 Jeśli towar jest już w magazynie można go dodać i wyszukać za pomocą klawisza F-6.
Zapisujemy i drukujemy.

Przed wydrukiem można również ustawić czy chcemy wydrukować z jaką cena:
-zakupu
-netto
-brutto
-netto i brutto
-tylko ilość