Strona główna programu iBiznes  Spis treĹ›ci

Program Faktura iBiznes

Wyślij zapytanie na poniższy temat

Zmiany wprowadzone do programu iBiznes w związku z nową strukturą JPK_V7K i JPK_V7M ( od wersji 2.0.19.26 )

Aby umożliwić utworzenie JPK_V7M lub JPK_V7K konieczne będzie oznaczenie Procedur transakcji, Rodzaju dokumentu i Grup GTU produktów. Program iBiznes umożliwia zapisanie tych oznaczeń podczas ewidencji sprzedaży i zakupów.


Opis procedur transakcji
Opis grup GTU

Zmiany wprowadzone w sprzedaży

Miejsce Opis Kliknij aby powiększyć obrazek
Faktura - Procedury Podczas wystawiania faktury wybieramy i zanaczamy na liście odpowiednią procedurę. Automatycznie zaznaczane są procedury TP (wymaga zaznaczenia przy kliencie znacznika TP), MR_T, MR_UZ (dla faktur VAT Marża), MPP po zaznaczeniu opcji split payment
Jeżeli zaznaczymy opcję JPK (drukuj) na fakturze wydrukowane zostaną użyte procedury i GTU
Faktura - GTU Podczas wystawiania faktury wybieramy i zanaczamy na liście odpowiednią grupę GTU. Automatycznie zaznaczane są właściwe grupy GTU (Przypisane do towarów) jeżeli zaznaczona jest opcja "GTU z pozycji".
Faktura - GTU Podczes dodawania pozycji do faktury można wybrać grupę GTU (można ją też przypisać do asortymentu w kartotece magazynowej) co spowoduje automatyczne zaznaczane grupy GTU jeżeli zaznaczona jest opcja "GTU z pozycji".
Faktura Łatwo - Procedury,GTU Wybór odpowiednich procedur i grup GTU odbywa się podobnie jak w przypadku poprzedniej opcji
JPK domyślna grupa GTU W oknie JPK można zdefiniować domyślną grupę GTU która będzie przypisywana podczas dodawania pozycji do faktury. Dzięki tej opcji nie musimy przypisywać grupy GTU do każdego asortymentu w kartotece magazynowej. Można na fakturze odznaczyć opcję GTU z pozycji i domyślna grupa będzie zaznaczana przy rozpoczęciu każdej faktury.
Towary przypisanie GTU W oknie edycji możemy przypisać grupę GTU na stałe do asortymentu
Towary przypisanie masowe GTU W oknie kartoteki magazynowej możemy przypisać grupę GTU do wielu pozycji. W tym celu zaznaczamy opcję "Zaznacz wiele" zaznaczmy pozycje którym chcemy przypisać odpowiednią grupę i po wyborze grupy naciskamy przycisk GTU
Zakup - Procedury Podczas wpowadzania faktury zakupowej wybieramy i zanaczamy na liście odpowiednią procedurę lub rodzaj dokumentu. Automatycznie zaznaczane są procedury MPP, IMP, VATRR
Klienci - Procedura TP Przypisanie klientowi procedury TP powoduje zaznaczenie automatyczne na fakturze procedury TP po wybraniu tego klienta